श्री.अरुण वि .देशपांडे

About the Author


लेखनास आरंभ १९८३- ८४ पासून सतत लेखन करीत असतात. कथा, कविता, विनोदी-कथा, संत-साहित्य, साहित्य-समीक्षा, ललित आणि प्रासंगिक लेखन, तसेच- बाल-साहित्याचे प्राधान्याने लेखन, यात बाल-कथा, बाल-कादंबरी, बाल-कविता, अनुवादित बाल-साहित्य, आणि चरित्र-लेखन इ. चे असे चौफेर लेखन करीत असतात. 

महाराष्ट्रामध्ये बाल-साहित्यिक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. छोट्या मित्र-मैत्रिणींसाठी संस्कार आणि मनोरंजन यांची सांगड घालून त्यांनी अनेक पुस्तक आत्तापर्यंत प्रकाशित झाले आहेत.   

बाल-साहित्याचा २००८-०९ चा बालसाहित्य समीक्षेचा राज्य-पुरस्कार व इतर अनेक राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. 

अखिल भारतीय - मराठी बालकुमार साहित्य संमेलन, मराठवाडा साहित्य संमेलन, जिल्हा साहित्य संमेलन व इतर विभागीय साहित्य संमेलनात निमंत्रित लेखक - कवी म्हणून सह्भाग आहेत. रविवारपुरवणी, मासिक आणि दिवाळी अंकातून गेले ३० वर्षे सातत्याने लेखन चालू आहे.

 उल्लेखनीय साहित्य पुरस्कार -
१.  २००८-२००९ -राज्य साहित्य पुरस्कार - बालसाहित्य मराठवाड्याचे -या ग्रंथास.  
२. अ.भा.मराठी बालकुमार मराठी साहित्य सम्मेलन.

३. बालकुमार मराठी साहित्य-कोल्हापूर .  
४.शाहीर अनंत फंदी पुरस्कार -संगमनेर .
५.अंकुर साहित्य संघ -अकोला .
 ६.मुंबई संध्या -मुंबई .
 ७. बालकुमार प्रतिष्ठान -लातूर ,औरंगाबाद .
 ८.अक्षर -प्रतिष्ठा -परभणी. 
 ९.नरहर कुरुंदकर प्रतिष्ठान -अंबाजोगाई .
 १०.पहिले अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य सम्मेलन वर्धा.
श्री.अरुण वि .देशपांडे