मेघना शहा

About the Author


पर्यावरणशास्त्र या विषयात एम. एस्सी. रेडियो, वर्तमानपत्र आणि मासिके, ब्लॉग येथे पर्यावरण विषयक लेखन. या सोबत निसर्ग प्रकाशचित्रणाची आवड जोपासली आहे. त्यासाठी निसर्गभ्रमंती सुरु असते.

मेघना शहा